Werkgroep ARcheologie

Werkgroep kantklossen
 
 

Archeologie

Deze werkgroep verzamelt archeologisch materiaal uit
onze omgeving en voert daarvoor regelmatig
opgravingen uit in samenwerking met de gemeentelijke archeoloog. De resten uit het verleden die gevonden
worden, worden door de leden van de werkgroep zelf
gereconstrueerd, gerestaureerd en geïnventariseerd.
Zo heeft men in de loop der tijden een omvangrijke
collectie aan gebruiksvoorwerpen en aardewerk weten
te conserveren.