Back to All Events

Jaarvergadering 2019

  • Heemkundekring halchterth (map)

Jaarvergadering 2019

Aanvang: 20.00
Zaal open: 19.30

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en actualiteiten.
3. Verslag vorige jaarvergadering
4. Financiële verslagen
5. Verslag kascommissie
6. Oproep lid kascommissie
7. Begroting
8. Herverkiezing bestuursleden Lia Rozendaal en Aard in ‘t Veld
9. Stand van zaken busreis
10.Sloop en archeologisch onderzoek Verzorgingstehuis St. Elizabeth
11.Rondvraag
12.Pauze

Later Event: April 27
Koningsdag 2019